Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

Tiệm đang cần thợ nails nam/nữ biết làm bột giỏi, làm xuyên bang ở Anchorage, Alaska. Lương cao từ $3900/tháng .

May 18th, 2022 at 21:24   Ngành Nails   Anchorage   60 views

0.0 star

Location: Anchorage
Price: $3,900 Negotiable

Tiệm đang cần thợ nails nam/nữ biết làm bột giỏi, làm xuyên bang ở Alaska. Lương cao từ $3900/tháng trở lên. Tiệm gần trại lính, chỗ làm vui vẻ như gia đình, có chỗ ăn ở. Nếu thật lòng xin liên lạc Lee .
Thank you.

 
Note: You must be logged in to post a review.